REGIONSTYRELSEN

Kontaktuppgifter och ansvarsområden

Mattias Jönsson

Ordförande 
073-0793461
mattias.jonsson@polisen.se

Lön
Rättshjälp
Chefsfrågor/Ledarskap
Jämställdhet/mångfald
Opinion/Kommunikation
Facklig utveckling


Magnus Olsen

Vice Ordförande
072-7174760
magnus.olsen@polisen.se

Arbetsmiljö
Rättshjälp
Arbetstid/villkorsavtal
Kommenderingar
Bemanning 
Jämställdhet/mångfald
Facklig utbildning 
Extern organisation 
Fackliga villkor
Facklig utveckling

Kent Darrell

Ledamot
070-5304151
kent.darrell@polisen.se

Arbetstid/villkorsfrågor
Kommenderingar
Lön
Extern organisation
Fackliga villkor

Louise Kristensson

Ledamot
073-0387673
louise.kristensson@polisen.se

Sekreterare
Kassör
Bemanning
Facklig utveckling
Möten/resor


Anders Seilenz

Ledamot
070-3213824
anders.seilenz@polisen.se

Förhandlingsansvarig
Bemanning
Pension

Björn Johnsson

Ledamot
070-6969150
bjorn.johnsson@polisen.se

Regionalt samordnande huvudskyddsombud
Arbetsmiljö
Rättshjälp
Kommenderingar
Facklig utbildning

Mats Lundberg

Ledamot
070-5368027
mats.lundberg@polisen.se

Chefsfrågor/ledarskap
Arbetsmiljö
Arbetstid/villkorsavtal
Kommenderingar
Bemanning
Fackliga villkor
Extern organisation

Emelie Risberg

Ledamot
072-5872126
emelie.risberg@polisen.se

Opinion/Kommunikation
Jämställdhet/mångfald
Lön
Facklig utveckling
Facklig utbildning
Pension

Emma Wolter

Ledamot
072-5142146
emma.wolter@polisen.se

Arbetstid
Lön
Kommenderingar

Marie Forsman

Expedition
010-5653951
marie.forsman@polisen.sePost: Polismyndigheten
Region Väst
EFP/Polisförbundet
405 90 Göteborg

Mail: Polisforbundet.regionvast@polisen.se
Besöksadress: Ernst Fontells plats, Vån 6, Göteborg