REGIONSTYRELSEN

Ordförande
Katharina von Sydow
076-8559850
katharina.vonsydow@polisen.se

Chefsfrågor/Ledarskap
Opinion/Kommunikation
Rättshjälp
Lön

Vice ordförande
Mattias Jönsson
073-0793461
mattias.jonsson@polisen.se
Lön
Facklig utbildning

Ledamot
Björn Johnsson
070-6969150
bjorn.johnsson@polisen.s

Regionalt samordnande huvudskyddsombud (RSHSO)
Arbetsmiljö

Ledamot
Anders Seilenz
070-3213824
anders.seilenz@polisen.se

Förhandlingsansvarig
Bemanning
Pension

Nationellt uppdrag som valberedare

Ledamot 
Magnus Olsen
072-7174760
magnus.olsen@polisen.se

Arbetsmiljö
Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
Bemanning

Ledamot 
 Kent Darrell
070-5304151
kent.darrell@polisen.se

Arbetstid/kommenderingar
/villkorsavtal
Lön

Ledamot
Emelie Risberg
072-5872126
emelie.risberg@polisen.se

Opinion/Kommunikation
Jämställdhet/mångfald
Facklig utveckling
Lön

Ledamot
Louise Kristensson
073-0387673
louise.kristensson@polisen.se

Sekreterare
kassör
Facklig utveckling
Arbetstid/villkorsavtal

Ledamot
Mats Lundberg  
070-5368027
mats.lundberg@polisen.se

Arbetsmiljö
Nationellt uppdrag som ledamot i Förbundsstyrelsen

Expedition
Marie Forsman
010-5653951
marie.forsman@polisen.se

KONTAKT

Post: Polismyndigheten
Region Väst
EFP/Polisförbundet
405 90 Göteborg

Mail: Polisforbundet.regionvast@polisen.se
Besöksadress: Ernst Fontells plats, Vån 6, Göteborg