FÖRBUNDSOMRÅDE OPERATIVA ENHETEN

Ordförande:
Elmar Teern
Telefon: 072-4536284
Mail: elmar.teern@polisen.se