FÖRBUNDSOMRÅDE HALLAND

Ordförande
Johan Sundin
 
Ansvarsområde: lön, tillsättningar, budgetansvar,
opinion

070-317 1001

1:e vice ordförande
Klas Källström
 
Ansvarsområde:
Lön, arbetstider

2:e vice ordförande
Helena Isaksson

Ansvarsområde:
Arbetstider, uppvaktningar

Sekreterare
Christian Kajgård

Ansvarsområde:
Lön, arbetstider, tillsättningar

Huvudskyddsombud
Simon Magnusson

Kontaktuppgifter:
070-5098810

Ledamot
Örjan Åkesson

Ansvarsområde:
Uppvaktningar, etik//likabehandling

Ledamot
Patrik Szygenda

Ansvarsområde:
Tillsättningar