FÖRBUNDSOMRÅDE FYRBODAL

Ordförande Andreas Nelin mail: andreas.nelin@polisen.se

Huvudskyddsombud: Tommy Alm