FÖRBUNDSOMRÅDEN

Älvsborg

Ordförande: Patric Forsgren  
Telefon: 072-510 69 50

Halland

Ordförande: Johan Sundin
Tel: 070-317 1001

Skaraborg

Ordförande: Lars Oscarsson
Telefon: 070-641 77 20

Storgöteborg

Ordförande: Anna Allard
Telefon: 070-563 81 40

Fyrbodal

Ordförande: Andreas Nelin
Tel: 070 457 27 67

Operativa enheten

Ordförande: Elmar Teern
Telefon: 072-453 62 84

Regionskansli

Ordförande: Jan Schütt
Telefon: 010-56539 18

Utredningsenheten

Ordförande: Jonas Gabrielsson
Telefon: 070-3157288

Underrättelseenheten

Ordförande: Katharina Christiansson
Telefon: 072-511 07 70