LÖN

Lön är en av Polisförbundets högst prioriterade frågor. Enligt förbundsstadgarna ska Polisförbundet arbeta för rätt avvägda löner med hänsyn taget till yrkets kompetens, svårighetsgrad, ansvar och risker i arbetet.
 
Enligt den svenska modellen bestäms lönerna genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter - fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer och tecknandet av kollektivavtal. Ett annat ord för detta är lönebildning.
 
Löneökningar kommer inte av sig själva. Det krävs facklig styrka och kollektivavtal som säkerställer en god löneutveckling och andra anställningsvillkor som bland annat ersättning för obekväm arbetstid, övertidsersättning och tjänstepension. Den enskilde medlemmen måste också få god kunskap för att förstå processen och kunna påverka sin lön.
 
Steg 1 i löneprocessen är att ett avtal skrivs mellan arbetsgivarverket och OFR, som är vår centrala förhandlingsorganisation. Detta avtal heter RALS, Ram-Avtal-Lön Statlig sektor. Det är nu ett 3-årigt avtal och brukar innehålla procentsatser, revisionstillfällen samt hur parterna går tillväga vid oenighet.
 
Steg 2 har varit att Polismyndigheten och Polisförbundet förhandlar, med RALS-avtalet som grund. När parterna kommer överens skriver de ett kollektivavtal.

Ansvariga för löneförhandlingar och frågor kring lön inom Region Väst är Mattias Jönsson, Kent Darrell och Emelie Risberg.