BEMANNING

En väl fungerade process i rekryteringsfrågor är bra för polisverksamheten och
vår uppdragsgivare allmänheten.
 
Processen måste vara begriplig för alla inblandade parter, för de sökande, de rekryterande på arbetsgivarsidan och för de på arbetstagarsidan.
För närvarande ges inte något utrymme till transparens och någon facklig relevant påverkan. Arbetsgivaren väljer allt oftare att ta ett arbetsledningsbeslut där man välja den som man anser vara tillräckligt bra för jobbet.
Vi anser att ett rekryteringsförfarande som utgår från förtjänst och skicklighet är mycket bättre. Det ger en mer transparant process som då också är överklagningsbar.
 
Vår fackliga viljeinriktning är att man skall gå tillbaks till den skrivning/överenskommelser som togs fram partgemensamt mellan dåvarande RPS och arbetstagarorganisationerna. Den är en del i en rättssäker tillsättningsprocess som skall tåla en utomstående granskning.
Ansvariga för tillsättningar/rekryteringsfrågor inom Region Väst är Anders Seilenz, Kent Darrell, Magnus Olsen och Mats Lundberg.