ARBETSTID

Arbetstidsfrågor skall behandlas så nära den det berör som möjligt.
Vår ambition är därför att ett ärende skall skötas så långt ut i organisationen som möjligt. Ärenden av kortvarig karaktär, t.ex. speciallistor, kan hanteras längre ut i organisationen medan ärenden som varar längre över tid såsom ordinarie listor hanteras mer centralt.
Region Väst har ett arbetstidsnätverk med förtroendevalda, från alla förbundsområden, där vi försöker sprida och samla in information om semester- och arbetstidsfrågor.

Ansvariga för arbetstid och villkorsavtal inom Region Väst är Kent Darrell, Louise Kristensson, Magnus Olsen och Mats Lundberg.


ASA-Polis Populärversion 2.pdf