ARBETSTID

Arbetstidsfrågor skall behandlas så nära den det berör som möjligt.
Vår ambition är därför att ett ärende skall skötas så långt ut i organisationen som möjligt. Ärenden av kortvarig karaktär, t.ex. speciallistor, kan hanteras längre ut i organisationen medan ärenden som varar längre över tid såsom ordinarie listor hanteras mer centralt.
Region Väst har ett arbetstidsnätverk med förtroendevalda, från alla förbundsområden, där vi försöker sprida och samla in information om semester- och arbetstidsfrågor.

Med det nya avtalet blir det  en ändring i OB-tillägg för vissa storhelger då ersättningen höjs. Höjningen från 60 till 100 kronor i timmen avser tiden mellan kl. 12-12 på julafton-juldagen, midsommarafton-midsommardagen och nyårsafton-nyårsdagen. Här nedan är utdrag ur ASA och tabell:

18 § - Obekväm tid
 
För arbetstagare som under obekväm tid fullgör ordinarie arbetstid utbetalas
- med beaktande av vad som sägs i nedanstående stycken – obekvämtidstilllägg
(ob) med belopp för hel timme enligt tabellen nedan.
 
Obekvämtidstillägg utbetalas (undantaget arbetstid som avses i 7 § punkt 2
b) för ordinarie arbetstid som fullgörs på obekväm tid. Som ordinarie arbetstid
räknas även mertid (11 §), förskjuten arbetstid (19 §) och arbetstid som
uppkommit till följd av byte av arbetspass (20 §).
 
Tiden för vilken obekvämtidstillägg utbetalas exaktberäknas för utbetalningsperiod

Ansvariga för arbetstid och villkorsavtal inom Region Väst är Kent Darrell, Louise Kristensson och Magnus Olsen.