RÄTTSHJÄLP

Följande juridiska stöd/hjälp finns för dig som är medlem och består av två delar:

Rättshjälp
Grunden för ekonomisk ersättning (rättshjälp) för ett juridiskt ombud är att händelsen ska vara kopplad till ditt yrke som polis och har skett i tjänsten.

Om du som medlem blir misstänkt för brott enligt ovan kan du efter prövning erhålla rättshjälp. Du kontaktar då Björn Johnsson, Magnus Olsen eller Mattias Jönsson. kontaktuppgifter finns här. 

Du kan läsa mer på www.polisforbundet.se 

Juridisk rådgivning
För medlemmar i Polisförbundet Region Väst (Halland och Västra Götaland) finns möjlighet till rådgivning i ärenden som inträffat i tjänsten. Det kan röra sig om ersättningsyrkanden eller annat. Finns sådant behov kontaktar du Regionsstyrelsen.

Det är alltid viktigt att kontakta ditt fackliga ombud om du kallas till förhör. Du har rätt att ta med dig ett fackligt ombud. Vi råder dig att alltid ringa oss för att få råd innan du blir förhörd eller motsvarande.