FONDER & STIPENDIER

Polisskadefonden och Hildur Johnsons minnesfonden hanteras av Polisförbundet centralt efter granskning av Polisförbundet Väst. Som medlem i Polisförbundet har du möjlighet att ansöka om bidrag och/eller stipendier.

Har du tänkt studera något som kommer till nytta i ditt jobb som polis? Då har du möjlighet att söka stipendium genom Polisförbundet. Bidrag finns även att söka om du eller någon familjemedlem drabbats av sjukdom, och du behöver ett ekonomiskt tillskott för rekreation. För poliser som skadas i tjänsten finns även en särskild stiftelse. Var ute i god tid, så att du hinner få ett yttrande från ditt förbundsområde innan du skickar in din ansökan till oss. Vi behöver den senast den 1 september.

Vilka beslutar om bidrag?
Stiftelserna och minnesfonden förvaltas av Polisförbundets styrelse. Polisförbundets kansli handlägger alla ansökningar som kommer in. Polisskadestiftelsens bidrag beslutas av en nämnd som består av rikspolischefen och förbundsordförande. Minnesfondens bidrag beslutas av nämnd som består av Polisförbundets ordförande och handläggare.

Polisskadestiftelsen
Stiftelsen kan ge bidrag till dig som polis om du skadas i tjänsten på grund av brottslig gärning. Även anhöriga till poliser som dödats i tjänsten kan få bidrag.

Händelser som du kan få bidrag för
Du kan få bidrag om du blir skadad i tjänsten och händelsen är riktad mot dig som polis. Det kan till exempel vara:

När du gör ett ingripande och får en avsiktligt riktad spark av personen du griper.
Om du blir biten av en person som misstänks bära på en blodsmitta.

Händelser som du inte får bidrag för

Du får inte bidrag från stiftelsen om du skadar dig i tjänsten, men där skadan inte uppstått genom brottslig gärning. Det kan till exempel vara:
Om du kliver ur bilen för att springa efter några personer och då snubblar och skadar foten.
Om du tillsammans med en kollega håller fast en stökig person och då av misstag blir träffad med ett slag av kollegan.

Bidragets storlek
I genomsnitt är bidraget cirka 3000 kr men för omfattande eller allvarliga händelser kan bidraget vara högre. Hur mycket pengar det blir i slutändan beror på stiftelsens avkastning och hur många ansökningar vi får in.

Bidra till Polisskadestiftelsen
Du får gärna bidra till att Polisskadestiftelsen kan fortsätta att betala ut bidrag till poliser som blivit utsatta för brott och skadats i tjänsten. Skicka ditt bidrag till stiftelsens postgirokonto 169 185 7-5.

Hittills har 1400 medlemmar delat på över 5 miljoner kronor sedan stiftelsen startade 1974.

Hildur Johnsons stiftelse för social verksamhet
Ibland händer det oförutsedda saker i livet. Om du är medlem i Polisförbundet har du möjlighet att söka bidrag till så kallad social verksamhet. Det innebär till exempel att du kan få bidrag till aktiviteter med familjen eller om någon i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom och du behöver ett bidrag för att kunna göra en rekreationsresa.

Hildur Johnsons minnesfond för utbildning
Du som är medlem och som utbildar dig vid högskola kan söka stipendium för studier i

sociologi
samhälls- och beteendevetenskap
juridik
språk
Du kan också få stipendium för studier i utlandet som är kopplade till polisiär eller facklig verksamhet eller till en studieresa om den är av särskilt värde för polisyrket.

Däremot kan du inte få bidrag för att bekosta dina studier på Polisskolan.

Grundkrav för att kunna ansöka
Att du är färdigutbildad polis eller att du är polisstuderande som genomfört specialarbete utomlands inom ramen för dina studier i Polisskolan. Du har ett aktivt medlemskap i Polisförbundet. Det får inte vara mer än 2 år sedan studierna eller resan avslutades.

Sök bidrag
1 september är sista ansökningsdag. Du lämnar in din ansökan till din förbundsregion som efter yttrande sänder den till förbundets kansli. Senast den 1 september ska ansökan vara inlämnad till förbundets kansli. Om du inte har fått en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan är det viktigt att du hör av dig till Polisförbundet. Om vi får din ansökan efter den 1 september överförs den till nästa år.

Ansökan till Polisskadestiftelsen och Hildur Johnsons stiftelse för social verksamhet
Ansökningsblanketten ska innehålla:

fullständiga personuppgifter
beskrivning av sjukdomen eller hur din situation ser ut
eventuell sjukskrivningstid och kvarstående men
övrig information som kan vara av värde för oss i vår bedömning
Om du ansöker till Polisskadestiftelsen är det också viktigt att du beskriver händelseförloppet när du fick skadan, till exempel hur skadan uppstod och om det skedde under pressade förhållanden.

Ansökan till Hildur Johnsons minnesfond för utbildning
Studier i Sverige och utomlands
Du ska kunna verifiera dina studier med dokumentation som betyg, studieintyg eller specialarbete. Om du söker för högskolestudier krävs också intyg från universitet eller högskola på avklarade poäng.

Studieresa
Du ska kunna styrka att resan har genomförts genom en reseberättelse, fältrapport eller liknande. Bifoga även kopia på officiell inbjudan, program och deltagarförteckning.

Kungafonden
Kungafonden är en stiftelse som ger ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband inom Polisen och flera andra myndigheter. Det är inte en fond som polisförbundet ansvarar för. Mer info finns på https://kungafonden.se/