STIFTELSER OCH FONDER

Du som medlem i Polisförbundet kan söka bidrag från våra stiftelser och fonder om du blir skadad i tjänsten, om du eller någon i din familj blir sjuk eller för studier. Läs mer här.