Yrkande i avtalsrörelsen 2017

Igår utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:

Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti. Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid. Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.

Utöver detta innehåller vårt yrkande en hel del ytterligare frågor som berör våra medlemmar i olika grad. Några exempel:

Det ska vara upp till den enskilde om han eller hon vill gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet i form av delpension (eller för den delen framtida flexpension för de yngre medlemmar som istället omfattas av det avtalet). Sjukskrivna ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsolycksfall från dag 1 Även skador som uppkommer vid övning, utbildning och beordrad fysisk träning ska ge samma ersättning som andra arbetsskador De av våra medlemmar som är reservofficerare ska kunna fullgöra detta uppdrag utan inkomstbortfall Semesterersättningen ska öka med lägst 0,05%, Vid lönesättande samtal ska kvalitén och inflytandet öka innan lönerna fastställs Föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat Vid utlandstjänstgöring som renderar skada eller dödsfall utomlands ska full kompensation ges för försäkringar som inte faller ut.
Yrkandet i sin helhet:
http://www.polisforbundet.se/Slutgiltiga%20yrkanden%20till%20AgV%20170620.pdf