Webbseminarium: Vår omvärld påverkar vår invärld

Välkommen på ett webbseminarium om brottslighetens utveckling och de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar.

Polisförbundet livesänder seminariet här. Det går också att se seminariet i efterhand.
Tid: 3 december kl. 13-14.30

Vår omvärld påverkar vår invärld
De stora megatrenderna som påverkar vårt samhälles utveckling påverkar också brottslighetens utveckling. Globaliseringen bidrar till en brottslighet som är mer gränsöverskridande med bland annat multinationella ligor som opererar över gränserna. Digitalisering och teknikutveckling bidrar till nya sätt att begå brott som cyberangrepp mot företag, myndigheter och institutioner och gör samhället mer sårbart. Rån, bedrägeri och även våldtäkter och andra övergrepp sker idag i stor utsträckning digitalt.

I den ökande polariseringens spår sker informationsoperationer som syftar till att destabilisera och skapa osäkerhet i vårt land. Det kan också handla om att utveckling i andra delar av världen som ökar risken för – och till och med resulterat i – terrorattacker i Sverige.

För att möta denna utveckling måste de brottsbekämpande myndigheterna ges rätt förutsättningar för att kunna möta och mota denna brottslighet – både i nutid och framtid.

Deltagare:
Fredrik Torberger, Kairos Future
Linda H Staaf, Nationella Operativa Avdelningar
Amir Rostami, Institutet för framtidsstudier
Henrik Häggström, Försvarshögskolan
Stefan Gustafsson, Swedish Space Corporation
Mattias Wallén, Scandinavian Risk Solutions
Emil Hjalmarsson, Nationellt forensiskt center
Jerker Hellström, SSR Security
Mikael Tofvesson, MSB
Anna Dahlberg, Expressen
Fredrik Lundh Sammeli, Trygghetsberedningen,
Lena Nitz, Polisförbundet
Fler deltagare kan tillkomma.

Moderator: Nedjma Chaouche
Arrangör: Polisförbundet

Webbseminarium på ett säkert sätt
Seminariet kommer inte ha någon publik i lokalen. Polisförbundet har vidtagit alla åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och genomföra seminariet på ett säkert sätt.