VEM är polisförbundet?

Den senaste tiden har vi haft samtal med medlemmar som känner sig kluvna över sitt medlemskap och som undrar vad ”ni i facket gör för oss medlemmar”. Det är viktigt att fråga, vi vill ha och behöver era frågor och synpunkter. Det är VI som är Polisförbundet, alla vi som är medlemmar.

Det är inte några förtroendevalda som ska sköta utvecklingen av polisen och polisers arbetsvillkor. Det är vi tillsammans genom att du som medlem uppmärksammar problem och förbättringsområden och för frågan vidare till förtroendevalda för att låta de arbeta med frågan från sitt håll. Tillsammans utvecklar vi en bättre polis!

Allas vårt engagemang kommer att behövas framöver. Ju fler vi är desto starkare är vi.

VI är Polisförbundet

Katharina von Sydow
Ordförande