Var tredje student kan tänka sig bli polis

Var tredje student skulle kunna tänka sig att bli polis i framtiden om lönen höjdes kraftigt och arbetsbördan minskade. En utbildning som leder till examen är också mycket viktigt för studenter när de bestämmer om sitt framtida yrkesval.

Fram till år 2024 ska Polismyndigheten växa med 10 000 fler medarbetare, varav en majoritet ska vara poliser. Att öka personalstyrkan med en tredjedel på några år är en utmaning för hela organisationen. Samtidigt står platser tomma på polisutbildningen för femte terminen i rad och avhoppen från yrket är fortfarande stort.

Polisförbundet har låtit Novus fråga drygt 1000 studenter i åldern 18–35 år om hur de uppfattar polisyrket och vad som är viktigt när de väljer yrkeskarriär. Hela 81 procent av studenterna har en ganska eller mycket positiv inställning till poliser och var tredje student skulle kunna tänka sig att bli polis i framtiden om lönen höjdes kraftigt och arbetsbördan minskar.
– Många studenter har en positiv bild av polisyrket och ser det som ett spännande, roligt och ett varierat jobb. Polisyrket är attraktivt om det inte var för lönen och arbetsmiljön. Med den akuta polisbristen vi har så måste justitieminister Morgan Johansson och regeringen nu avsätta mer pengar så att både lönen och arbetsvillkoren kan förbättras, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Utbildning som leder till examen är mycket viktigt
På frågan om vad som är viktigt vid val av yrke uppger 40 procent av studenterna att det är mycket viktigt att deras utbildningsval leder till en examen. Det är fler än de som har svarat att möjlighet till inflytande, arbetstiderna och lönen är mycket viktiga.
Många av de studenter som i undersökningen svarat att de inte har övervägt att bli polis uppger att det beror på att de har siktet inställt på annat yrke, men också att poliser ”får ta mycket skit”, att det är ett farligt yrke, att lönen är för låg och att Polismyndigheten inte är en attraktiv arbetsgivare.
De som överväger yrket gör det framför allt för att det verkar vara ett roligt, spännande och varierande jobb och att de vill göra skillnad för människor.