Vad händer i lönefrågan?

De nationella löneförhandlingarna med Polismyndigheten är igång och Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson väntar sig en snabbare process där än vi är vana vid.

För Polismyndighetens del innebär det nya avtalet att de regelrätta löneförhandlingarna kommer att ske regionvis så snart de nationella förhandlingarna gått i hamn. Och det bör inte dröja allt för länge innan dessa är klara, bedömer förhandlingschef Niklas Simson.

– Båda parter har den målbilden och vi har mycket gratis utifrån den överenskommelse vi gjorde vid förra revisionen, så det bör bli mindre jobb på nationell nivå nu än förra gången. Med detta sagt går det aldrig att säga i förväg hur lång tid förhandlingarna ska ta, säger Niklas Simson.

Vad förhandlar ni om på nationell nivå?

– Särskilda satsningar. Satsningarna som gjordes i förra revisionen (länk) ska fullföljas. Det gäller poliser med mer än sex års erfarenhet och poliser i särskilt utsatta områden. Bland annat ska vi se över konstruktionen för särskilt utsatta områden.

Så att fler omfattas nästa gång?

– Vi har uppfattat problemet med att många som jobbar i eller mot utsatta områden inte omfattades av förra revisionens satsning. Därför jobbar vi nu för att hitta en bättre lösning som uppfattas som mer rättvis.

Och de som jobbat betydligt mer än sex år, hur ska deras löner lyftas?

– De som upplever att de hamnade utanför de satsningar som gjordes i våras och året före behöver också en skälig löneutveckling. Det slås också fast i överenskommelsen vi gjorde med Polismyndigheten i våras.

Kan du berätta i korthet om överenskommelsen?

– Polismyndigheten skrev i våras under en gemensam avsiktsförklaring för hur polisyrket ska uppvärderas även utanför de vanliga löneförhandlingarna. Mer pengar till löner ska enligt överenskommelsen kunna hämtas från:

- Pensionsavgångar och poliser som slutar. De nya som anställs är varken tillräckligt många eller har lika höga löner som de som slutar. Där finns pengar att hämta till höjda polislöner.

- Effektiviseringar till följd av omorganisationen. Pengar som sparas in på anslaget ska kunna återinvesteras i nya löner för poliser.

– Kort och gott handlar det om att hitta sätt att få fram pengar till höjda polislöner utanför den vanliga lönerevisionen. Polislönerna måste höjas mer än vad en vanlig lönerevision kan ge.