Vad händer i de nationella avtalsförhandlingarna?

I början av december intervjuade vi förhandlingschef Niklas Simson. Sedan dess har vi hunnit med att fira både jul och nyår. Frågan är vad som hänt i de nationella förhandlingarna under den här tiden?

När det gäller den tidsplan som Niklas Simson berättade om i december så ligger den fast. Med andra ord har parterna fortsatt målet att nå en nationell överenskommelse i månadsskiftet januari/februari. Förhandlingarna fortsätter med andra ord och går nu in i en fas av slutförhandlingar.

Som i alla andra avtalsförhandlingar så går det inte att tala om man är överens i någon enskild del. Till dess att överenskommelsen är undertecknad av båda parter råder förhandlingssekretess. Därför går det inte heller berätta mer om innehållet i förhandlingarna.

Det Polisförbundet bland annat har krävt är att myndigheten ”dammsuger” sin budget för att frigöra pengar för en fortsatt polislönesatsning utöver de pengar som finns i löneavtalet. Det arbetet pågår just nu, berättar Niklas Simson.

– Vi ser dock att det inte finns de pengar vi behöver i polismyndighetens budget. Även rikspolischefen har gått ut och sagt att det krävs mer pengar till polismyndigheten för att kunna fullfölja polislönesatsningen som parterna kom överens om i överenskommelsen från revision 3 i den förra avtalsperioden.

– Det är också en av anledningarna till att Lena Nitz i förra veckan gick ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet och uppmanade regeringen och inrikesminister Anders Ygeman att tillkalla en nationell samling kring svensk polis, säger Niklas Simson. Ett krav som Anders Ygeman ställt sig positiv till.

Vad innebär en nationell samling?

Regering, arbetsgivare och fack måste gemensamt ta fram strategier för att stärka svensk poliskår både när det gäller akuta frågor som mer långsiktigt avgörande. Det är ett arbete som går utöver löneförhandlingarna men som är oerhört viktigt för att vi på sikt ska kunna stärka och uppvärdera polisyrket. Vi har föreslagit fyra punkter som vi måste arbeta gemensamt med.

Dessa är:

Uppvärdera polisyrket. Det är alldeles för många duktiga poliser som slutar. Polisyrket måste uppvärderas och kompetenstappet måste minska. Fler måste vilja bli poliser. Just nu pågår löneförhandlingar mellan polismyndigheten och Polisförbundet. Vi har en samsyn med arbetsgivaren kring att nuvarande budget inte räcker till för att uppvärdera polisyrket tillräckligt. Nu krävs att regeringen ger de förutsättningar som krävs för att polisyrket ska uppvärderas.

Öka karriärmöjligheterna. Att vara polis är ett komplext och svårt arbete som kräver ständig utveckling. De som vill utvecklas i sina yrkesroller ska kunna göra karriär utan att nödvändigtvis bli chef. Ökade möjligheter att specialisera sig och förkovra sig i yrket ska också återspeglas på lönenivåerna

Utveckla chefsstödet. De som väljer att ta en chefsposition inom polisen måste få ett tydligt mandat och professionellt stöd. Förutsättningarna att bedriva ett professionellt ledarskap måste utvecklas. Det handlar om kompetensutveckling, administrativt stöd, nätverk och att cheferna måste få mer tid att arbeta nära sina medarbetare i det vardagliga arbetet.

Satsa på forskning och utveckling. Framtidens polis står inför en komplex och svårhanterlig omvärld där vi behöver både profession och erfarenhet. Den högskoleutbildning för poliser som ligger på regeringens bord är på väg är ett steg på vägen för att uppvärdera polisyrket. Den måste stärkas med forskning. Genom att ha en akademiskt lärande organisation kan vi också stärka polisyrket, effektivisera verksamheten och utveckla förbättrade arbetsmetoder.

En nationell samling är något som Polisförbundet ser som ett långsiktigt arbete. Den närmsta tiden väntar slutförhandlingar i avtalsförhandlingarna på nationell nivå. Det innebär allt mer täta kontakter mellan förhandlingschef Niklas Simson och förbundsstyrelsen. Sedan i onsdags har förbundsstyrelsen haft styrelseinternat. Niklas Simson träffade styrelsen i torsdags med fokus på det fortsatt strategiska arbetet. Även förankringsarbetet gentemot regionerna intensifieras nu. Samtidigt har regionernas respektive förhandlingsgrupper startat sina förberedelser inför de regionala förhandlingar som i slutändan ska sätta våra nya löner.

I dagarna skickade arbetsgivaren ut en gemensam information till samtliga medlemmar i Polisförbundet gällande möjligheten att välja att ha ett lönesättande samtal. Det har uppkommit en del frågor kring detta. Vi återkommer till dessa frågor i ett särskilt inlägg.