Välkommet att Trygghetsberedningen har fått en ny ordförande

Regeringen har utsett Leif Jakobsson, tidigare statssekreterare och riksdagsledamot, till ordförande i Trygghetsberedning. Det är ett välkommet besked! Arbetet med att utforma en långsiktigt hållbar kriminalpolitik som bygger på omvärldsanalys och helhetssyn måste nu fortsätta med full kraft.

− Det är välkommet att Trygghetsberedningen har fått en ny ordförande. Att beredningens arbete fungerar optimalt är viktigt med tanke på hur centrala de kriminalpolitiska frågorna är i en fungerande demokrati – och på hur samhällshotande delar av brottsligheten kan vara, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

− Beredningens arbete är otroligt viktigt eftersom det krävs ordentliga analyser av vad rättsväsendet och samhället i övrigt behöver för att bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott. Vi behöver också en helhetssyn och en långsiktighet i kriminalpolitiken och det kan vi få om Trygghetsberedningens arbete fortsätter med full kraft, säger Lena Nitz.

Trygghetsberedningen tillsattes i mars 2020 efter bland annat påtryckningar från Polisförbundet. Beredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten och syftet är få till blocköverskridande överenskommelser om kriminalpolitiken. Men i och med att den tidigare ordförande fått andra uppgifter har beredningens arbete tappat fart, vilket Polisförbundet varit kritiska mot.