Uppgifter till försäkringskassan

Det börjar strömma in lite frågor när Polisförbundet i region Väst undertecknade det Regionala Kollektivavtalet RALS 2017-2020. Datumen efterfrågas vid kontakt med försäkringskassan, när man skall ansöka om VAB, föräldrapenning m.m. Avtalet undertecknades 2020-03-31 och gäller från och med den 1 oktober 2019.