Tveka inte att höra av dig

Tänk på att arbetsgivaren inte alltid informerar Polisförbundet om missnöje hos en medlem. Om du inte hör av dig kan det innebära att vi inte får reda på felaktigheter där vi eventuellt hade kunnat hjälpa och stötta dig som medlem.

Det är av största vikt att du hör av dig under pågående process, det kan öka möjligheterna att påverka. Fackligt förtroendevalda finns i stort sett i alla verksamheter och på de flesta orter. Under fliken "kontakta oss" finns kontaktuppgifter till alla i regionstyrelsen och till förbundsområdesordföranden. Vi finns till för dig, hör av dig!