Tuffa förhandlingar väntar

Även Arbetsgivarverket har presenterat sina yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen. De vill bland annat att nästa års löneökningar inte ska anges i procent eller i något belopp. Den nya lönen ska i stället sättas i ett lönesättande samtal.

-De så kallade sifferlösa avtalen tar vi starkt avstånd från, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Arbetsgivarverket är motpart till OFR/ S, P, O*, Polisförbundets förhandlingsorganisationer på central nivå. Avtalsyrkanden växlades den 21 juni, men förhandlingarna kommer att starta den 22 augusti. Det nuvarande avtalet går ut den sista september. När det centrala avtalet är klart fortsätter förhandlingarna mellan Polisförbundet och Polismyndigheten.

Arbetsgivarverkets yrkar bland annat på:

Inga centrala lönesiffror i procent eller belopp på vare sig kollektiv eller individuell nivå. Lönen ska sättas i lönesättande samtal. Lönesättande samtal som huvudväg, avvikelse får göras genom lokal överenskommelse. ”Särskilda omständigheter” ska krävas för avvikelse från individuell och differentierad lön. Rätten att spara semester minskas till 30 dagar. Rätten till flyttersättning tas bort. Större möjligheter för arbetsgivaren att stänga av en medarbetare. Större möjligheter för arbetsgivaren att begränsa rätten till ledighet för en annan tidsbegränsad anställning inom staten. Större möjligheter för arbetsgivaren att sänka lönen om en arbetstagare får nya arbetsuppgifter. Ökade möjligheter för arbetsgivaren att själva beslut om förläggningen av arbetstiden.

-Det kommer att bli tuffa förhandlingar, men jag är övertygad om att även Arbetsgivarverket inser att staten måste ha bra villkor för att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Läget för personalförsörjningen inom Polismyndigheten är väldigt ansträngt. Att i det läget försämra villkoren än mer vore djupt olyckligt, säger Niklas Simson.

Läs arbetsgivarverkets yrkande här:
http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/medlem/avtalsforhandlingar/aktuella-forhandlingar/yrkanden-2017/yrkande-avtalsrorelsen-2017-ofr.pdf