Trygghet i en ny tid kräver uppvärdering av polisyrket

Fler poliser kräver en lönemässig uppvärdering av polisyrket. Idag slutar erfarna och kompetenta poliser på grund av löneläget. Fler kommer det bli om ingenting händer. Det är helt enkelt inte möjligt att lösa polisbristen utan extra lönesatsningar.

– Det är helt nödvändigt med ett polislönelyft. Om finansminister Magdalena Andersson menar att politiken inte ska lägga sig i lönebildningen är det bra. Men om hon menar att regeringen inte har ansvar för att det skjuts till resurser som gör det möjligt att gradera upp polisyrket är det förvånansvärt oekonomiskt och kortsiktigt. Det är helt enkelt inte samhällsekonomiskt försvarbart att låtsas som att löneläget inom polisen inte påverkar viljan att bli och fortsätta arbeta som polis. Om inte polisyrket uppvärderas kommer polisbristen att förvärras. Att uppvärdera polisprofessionen är avgörande för att upprätthålla och garantera den trygghet i en ny tid som regeringen säger sig vilja satsa på, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz om finansminister Magdalena Anderssons markering mot extra lönelyft i en intervju i Dagens Nyheter under fredagen.

Därför har Polisförbundet krävt att regeringen tillkallar en nationell samling för uppvärdering av polisyrket. Nationell samling utgår från faktumet att det inte går att förbättra polisens effektivitet utan att förbättra polisens villkor.

– Polisen är i kris och har svårt att klara sitt uppdrag. Det måste regeringen ta på större allvar än vad de gör. Nyckeln till en bättre fungerande poliskår är att satsa på professionen. Det viktiga är resurstillskott. Sedan kan vi som parter komma överens om fördelningen. Och vi är överens med arbetsgivaren om att relativlöneföreändringar behövs. Detta måste politiken möjliggöra med mer medel, säger Lena Nitz