Sydvästkonferensen

I veckan var Polisförbundets styrelser för region väst och syd på en gemensam konferens i Halmstad. Syftet med konferensen var att bland annat att redovisa den egna organisationen, hur man hanterar ärenden och vad för typ av utmaningar man har i det dagliga arbetet. Vi behandlade flera olika områden men med mest fokus på lön, organisation och arbetsmiljö. Vi har många likheter men och många olikheter och det är både intressant och givande att dela framgångar, motgångar och erfarenheter. Vi har så mycket att lära av varandra. Vi tackar Regionstyrelsen Syd för ett mycket givande möte och ser fram emot fortsatt samarbete.