Stipendier för poliser – sök i god tid före 1 september

Än finns det tid kvar att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande.

Medlemmar och deras familjer kan söka Polisförbundets stipendier och bidrag.

Hildur Johnsons minnesfond för utbildning
Stipendier delas ut till poliser som utbildar sig vid högskola. Stipendium kan också ges för en studieresa, som bedöms vara av särskilt värde för polisyrket.
Utbetalat 2015: 18 personer fick tillsammans 113 000 kr. Mer info finns här.

Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet
Stöd till poliser och deras familjer som på grund av särskilda skäl är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan till exempel lämnas till medlem som på grund av sjukdom behöver vård, rehabilitering eller bidrag till en rekreationsresa.
Utbetalat 2015: 17 personer fick tillsammans 67 000 kr. Mer info finns här.

Polisskadestiftelsen
Bidrag till polis/anhörig som skadats eller dödats i tjänsten genom brottslig gärning.
Utbetalat 2015: 10 personer fick tillsammans 38 000 kr. Mer info finns här.


Skicka din ansökan till:

Polisförbundet Väst
Box 429
40126 Göteborg