Stipendier för poliser

Nu är det hög tid att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande. Polisskadefonden och Hildur Johnsons minnesfonden hanteras av Polisförbundet centralt efter granskning av Polisförbundet Väst. Som medlem i Polisförbundet har du möjlighet att ansöka om bidrag och/eller stipendier.
Hildur Johnsons minnesfond för utbildning
Stipendier delas ut till poliser som utbildar sig vid högskola. Stipendium kan också ges för en studieresa, som bedöms vara av särskilt värde för polisyrket.

Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet
Stöd till poliser och deras familjer som på grund av särskilda skäl är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan till exempel lämnas till medlem som på grund av sjukdom behöver vård, rehabilitering eller bidrag till en rekreationsresa.

Polisskadestiftelsen
Bidrag till polis/anhörig som skadats eller dödats i tjänsten genom brottslig gärning.

Skicka din ansökan till:

Polisförbundet Väst
Box 429
40126 Göteborg

blanketter och mer info finns här