Stämman 2019

Den 26-27 mars anordnades Förbundsregion Västs Stämma 2019. Stämman hölls på Bohusgården Hotell och konferens i Uddevalla. Det blev två dagar med intressanta diskussioner, föreläsningar och val. Stämman beslutade om bland annat budget, verksamhetsplan, förvaltningsberättelsen m.m. Stämman behandlade också 12 inkomna motioner som bland annat handlade om pension, restidstillägg, friskvårdsbidrag, OB och helgtjänstgöring. Mats Lundberg, Louise Kristensson, Björn Johnsson och Emelie Risberg blev omvalda till ledamöter för regionstyrelsen.

Vi hade besök av intressanta föreläsare så som Gunnar Wetterberg, historiker, författare och på spåret-vinnare. Han föreläste om Axel Oxenstierna, historien kring hur vårt statsskick formades och fackförbundens betydelse.

En annan mycket intressant gästföreläsare var Jesper Fundberg. Jesper är etnolog och jobbar bland annat deltid vid Polisutbildningen i Malmö. Föreläsningen handlade om maskulinitet, kön och maktförhållanden.

Vi hade även besök av Polisförbundets ombudsman Niklas Simson som berättade om det pågående arbetet med KUV, vilka avvägningar som gjorts i förhållande till bland annat avtal, budget och det politiska läget. Efter Niklas anförande berättade regionstyrelsens vice ordförande Fredrik Rudbäck om arbetet på regional nivå och ombuden fick möjlighet att ställa frågor.

Tack till alla stämmoombud, föreläsare och gäster! Nu lägger vi verkamhetsåret 2018-2019 till handlingarna och blickar framåt mot verksamhetsåret 2019-2020. Tillsammans är vi starka!