Stämman 2016

Stämman genomfördes under 2 dagar på Bohusgården med val och motionsbehandling mm. Erling Staxäng som varit regionsordförande de senaste åren hade valt att inte ställa sig till förfogande, varför ny ordförande skulle väljas.

Stämman valde, enhälligt Katharina von Sydow till ny ordförande och styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Katharina von Sydow ordförande, (vald på stämman).
Fredrik Rudbäck, vice ordförande.
Mattias Jönsson, kassör, studieansvarig.
Emelie Risberg, sekreterare.
Anders Seilenz, vice sekreterare, förhandlingsansvarig.
Björn Johnsson, huvudskyddsombud.
Louise Kristensson, försäkringsansvarig.
Mats Lundberg, ledamot.
Kent Darrell, ledamot.


Foto taget av Maria Darholm. Från vänster: Katharina von Sydow, Anders Seilenz, Louise Kristensson, Björn Johnsson, Kent Darrell, Mattias Jönsson , Mats Lundberg och Emelie Risberg.