Skicka in motioner till stämman senast 1 mars

Det finns fortfarande tid att skicka in motioner till Polisförbundet i region västs stämma den 28-29/3. Skicka in motioner till polisforbundet.regionvast@polisen.se SENAST DEN 1 MARS. Nedan finns info om vad man bör tänka på när man skriver en motion. Det är motionerna som ligger till grund för Polisförbundets arbete. Ta chansen och var med och påverka!

Att skriva en motion är inte så formellt och svårt som det kan verka. Det finns dock vissa givna normer för att man lättare skall kunna ta ställning till dess innehåll.
Börja med en tydlig rubrik som säger vad motionen handlar om.
Inled motionen med att beskriva själva problemet till det som du vill förändra eller påverka. Inledningen kan vara relevant bakgrundsfakta eller exempel ur det verkliga livet. Ju bättre man kan tydliggöra problemet desto lättare är det att få förståelse för problemet av dem som senare läser motionen och skall besluta om bifall eller avslag. Tänk på att skriva kortfattat. Använd enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
Därefter föreslår man i en kort sammanfattning vad man vill att Polisförbundet skall göra åt problemet.
Sist sammanfattar du dina förslag i en eller flera ”att-satser”. Det gör det lättare att ta ställning för eller emot motionen för de som senare skall besluta på stämman eller kongressen. ”Att-satserna” kan man skriva enligt följande: Jag föreslår stämman alt. Kongressen alt. Årsmötet.
1. Att…
2. Att…
3. Att …

Underteckna motionen med ditt namn, titel, förbundsregion och ev. underenhet. Glöm inte adress, e-post och telefonnummer. Skicka motionen till Förbundsregionen, Förbundsområdet, Lokalförbundsområdet alt. Polisförbundets kansli inom rätt tid.
Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om Du har flera ämnen som Du vill ha behandlade. Däremot kan flera personer lämna in en gemensam motion. Aktiv medlem, studerandemedlem och underenheter kan motionera till både sin förbundsregion och direkt till kongressen.