Sju av tio positiva till polisberedning

Sju av tio tycker att Polisförbundets förslag om att tillsätta en polisberedning är bra. Det visar en undersökning gjord av Novus.

– Det här tolkar jag som att allmänheten förstår vikten av långsiktighet och analys när det gäller den politiska hanteringen av Sveriges inre säkerhet, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

Polisförbundet har krävt att regeringen tillsätter en polisberedning bestående av samtliga riksdagspartier. Syftet med beredningen är att få till en blocköverskridande rättspolitik som bygger på välgrundade beslut och långsiktighet i beslutsfattandet – för bästa möjliga brottsbekämpning.

Ett bra förslag, tycker 71 procent av tusen tillfrågade i en Novus-undersökning som genomfördes i mars.

Polisförbundets krav på en polisberedning har växt fram som en följd av att det länge saknats en långsiktighet i rättspolitiken som istället präglats av tvära kast och snabba utspel.

– Det här är frågor som berör Sveriges inre säkerhet och de är alldeles för viktiga för att hanteras på det här sättet, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges brottskämpning krävs en långsiktig politik som bygger på väl grundade omvärldsanalyser.

För att få till en sådan ordning vill Polisförbundet se en varaktig polisberedning motsvarande dagens Försvarsberedning.

Svenska Dagbladet skrev om detta den 2/4. läs artikeln på https://www.svd.se/novus-starkt-stod-for-ny-styrning-av-polisen