Sista ansökningsdag för Kamratskapsfonden 1/10

Fonden utgörs av medel som tillförts Förbundsregion Väst från den tidigare nedlagda polisförening Västra Götaland och är något unikt för er medlemmar i Region Väst. Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp. Man kan också ansöka om man av annat skäl råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna bidra till att lindra effekten av det som hänt. Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer, mobilnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in. Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag. Ansökan skickas till mattias.jonsson@polisen.se och ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober. Vid frågor kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461