SEB förbättrar bolåneerbjudandet för medlemmar

SEB kommer att förbättrat sitt bolåneerbjudande till TCO:s medlemmar.
Från och med tisdag den 1 november marknadsanpassar vi vårt bolåneerbjudande till TCO och dess förbund, där Polisförbundet ingår. Vi ändrar från en räntenedsättning på dagens 0,35% till 0,50% (gäller alla bindningstider) vilket innebär en tremånadersränta på f n 1,50%. Observera att erbjudna alliansvillkor är ett tak för vilken ränta medlemmen erbjuds, dock kan kund erhålla lägre ränta om kalkyl så medger. Vid förlängning är det också viktigt att medlemmen påtalar att man är medlem i aktuellt förbund då vi inte får registrera fackförbundstillhörighet enligt lag.