Så jobbar Polisförbundet med skadestånd

Att vara polis ska inte vara en nackdel när man söker skadestånd, tvärtom. Därför arbetar Polisförbundet för att ändra systemet och driver rättsfall som syftar till att ändra praxis. Exempelvis fick två insatspoliser i höstas 98 500 kronor vardera med hjälp av juridiskt stöd av Polisförbundet.

De två insatspoliserna vände sig till Polisförbundet efter att Brottsoffernämnden sagt nej till att betala ut det skadestånd för mordförsök som tingsrätten och hovrätten tilldömt dem. Brottsoffermyndigheten avslog deras begäran med motiveringen att poliserna visste att de åkte till en skottlossning och att de utrustat sig därefter.

– Vi var givetvis besvikna över tolkningen, inte bara för vår egen skull, utan för alla kollegor som kan drabbas. Får man inte ersättning när man stått öga mot öga med ett kulgevär riktat mot sig, när ska man då få ersättning som polis? Krävs det att man får en kula i sig? frågar sig en av de drabbade.

Eftersom de båda insatspoliserna haft rättshjälp genom Polisförbundet under domstolsförhandlingarna, föll det sig naturligt att återigen kontakta Polisförbundet för att driva frågan vidare. Detta ledde till att Brottsoffermyndigheten ändrade sitt beslut och i september fick insatspoliserna 98 500 kronor vardera i skadestånd för mordförsök.

Fredrik Westin är ombudsman på förbundskansliet och den som tog hand om ärendet.

– Som det är idag är du som enskild polis tvungen att driva detta själv. Vi vill istället att staten ska betala ut ersättningarna och sedan driva in pengarna från förövaren. Ett sådant system skulle ha flera positiva effekter, säger han.

Dels skulle poliserna inte behöva hålla på med långa och komplicerade rättsprocesser och det skulle vara givet på förhand vilken summa som gäller för olika brott. Dels skulle ett sådant system ge en annan effekt som är minst lika viktig:

– Det blir ett viktigt signalvärde. Det ska kosta på att angripa poliser.

Polisförbundet har fört upp frågan i samtal med Polismyndigheten. För att få till en ändring krävs också att politikerna agerar, förklarar ombudsman Tobias Virolainen.

– Vi lyfter skadeståndsfrågorna varje gång vi träffar politiker i olika sammanhang, säger han. Blåljusutredningen, som regeringen tillsatt, kom till efter påtryckningar från bland andra Polisförbundet. Och i november fick utredningen även i uppdrag att titta på kränkningsersättning. Även där har Polisförbundet varit drivande.

Blåljusutredningen ska lämna förslag för att stärka det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal.

Polisförbundets krav:

Skärp straffen för brott mot blåljuspersonal Stärk polisers rätt till kränkningsersättning Staten ska betala ut ersättningarna och kräva förövarna på pengar


Kontakta facket lokalt om du haft problem med att få ut skadestånd. Glöm inte att också kontakta skyddsombud om du drabbats av en arbetsskada i samband med händelsen.