RSHSO Björn Johnsson Om #Nödvärn

Under det tidiga skedet av omorganisationen gjordes det en undersökning om hur många som gick in på Intrapolis och läste informationen där. Jag vill minnas att det då var en så låg siffra som under 20 % som regelbundet tog del av det som stod där. Förhoppningsvis har den siffran ökat markant.

På Intrapolis finns nu ett tidsdokument som går under namnet # Nödvärn, jag önskar att vi alla tar oss tid att läsa de berättelser som delats där, även om det många gånger är en smärtsam läsning. Det våra arbetskamrater skriver om är något som vi måste ta till oss, alla och utan undantag för, återigen, det är våra arbetskamrater som skriver om det som är eller har varit deras vardag, ibland under många år, när de flesta av oss inte sett, inte velat se eller inte orkat se.

Det pågår ett arbete i regionen som har initierats av Klas Friberg och som till en början bl.a. involverar chefer, fackliga företrädare och skyddsombud. Uppdraget är att finna hur vi ska kunna omsätta de vittnesmål som nu så obarmhärtigt tydligt ligger på bordet, till en bättre framtid där vi kan ta varandra i hand på att hos oss tillhör den här typen av beteenden en svunnen tid som vi inte vill ha tillbaka.

För att det här ska lyckas måste alla dra sitt strå till stacken och vara delaktiga i det arbete som kommer att ske framöver, i APM-möten och andra forum men framförallt i den vardag som på allvar måste förändras i grunden för att förändringen ska ha någon bäring och trovärdighet. Det här får inte bli något som leder till att vi lite leende noterar att ”tänk på …” det måste istället bli en ärligt menad förändring där vi alla tar ansvar för att visa ”vardagsmod”, stötta varandra och direkt reagera när beteenden som inte ska finnas på vår arbetsplats ändå dyker upp.

Det är vårt ansvar, för våra arbetskamrater idag, och för våra nya arbetskamrater i framtiden som ännu inte har kommit till oss men som förtjänar en arbetsplats befriad från det som nu finns att läsa om på Intrapolis.

Vi kan bättre än så här!

Björn Johnsson
RHSO
Väst