RSHSO Björn Johnsson om hösten

Den här hösten står region väst inför ett par stora utmaningar, det sker i en tid då ordet resurs är förknippat med det faktum att vi är för få för det uppdrag vi har i vardagen. Uppdraget att hantera de två särskilda insatserna NMR-demonstrationen och Eu/ministermötet kommer att anstränga våra kollegor och medarbetare till det yttersta. Vårt uppdrag kring militärövningen Aurora går i skrivande stund inte att jämföra med anslagen kring NMR-demonstrationen och det därpå följande EU/ministermötet.

Polisförbundet och Skyddsorganisationen är delaktiga i arbetet kring planeringen av nämnda insatser och min bild är att arbetet stadigt går framåt, dock med stor press och i många fall mycket stor press, på enskilda nyckelfunktioner.

Regionen förbereder sig även på att ta emot kollegor från andra delar av landet som ska stödja oss i det här arbetet och det finns en god planering för att kunna möta upp och göra tillvaron för både de som kommer från andra regioner och vår egen personal så god som möjligt med tanke på omständigheterna.

Utifrån de kommande uppdragen i höst och med tanke på vår omvärld och den förhöjda hotbilden som sedan 2010 finns mot statliga intressen, däribland polisen, så önskar jag ni är fortsatt rädda om er och glöm inte att ha en ökad vaksamhet för er själva och kamraten bredvid, både i er vardag och vid de nu aktuella händelserna.

Björn Johnsson
RHSO/Polisförbundet