Revision 3 är över

Nu är revision 3 över. I fredags var det avtalsråd och alla regioner och avdelningar meddelade förbundsstyrelsen sitt råd. Samtliga sa ja till arbetsgivarens bud. Detta var inte ett lätt beslut att fatta men alla var överens om att Ja gynnar våra medlemmar bättre än ett Nej.

Avtalet kan sammanfattas så här:
• Totala utfallet 2,99 %, vilket är betydligt bättre än märket.
• Snittlönen för 6-åringar hamnade över 28 100 kr.
• Högt kollektivt utfall till gruppen övriga.
• Färre än 10 % som inte når upp till 25 000 kr i lägsta lön
• Protokollskrivningar om uppvärderingar av polisyrket lönemässigt och finansieringar av detta framöver.

Det som avgjorde var främst två saker. För det första var det centrala avtalet uppbyggt på ett sådant sätt att ett nej högst troligt skulle innebära att oenighetsvärdet utlösts vilket var 2.5 %. Detta skulle innebära att kollektivet skulle få mycket mindre pengar. Pengar som skulle vara en del av kommande underlagssummor. För det andra så var det viktigt att få till de partsgemensamma skrivningarna om att polisyrket måste uppvärderas och att rationaliseringsvinster och effektivitetsvinster ska återinvesteras i lön samt att de lönemedel som frigörs efter avgångar i så stor utsträckning som möjligt ska gå tillbaka som lön. Detta är en skrivning för framtiden som gör det möjligt att lösa ut vissa lönefrågor framöver.

Det är viktigt att betona att en uppvärdering av polisyrket som vi anser behövs, inte kan hanteras inom en revison. (med betydligt högre procentsats än 2,2 %.) Det krävs en politisk vilja och politiska beslut för att nå det. Den 22 juni växlas yrkande mellan Arbetsgivarverket och OFR för ett nytt centralt avtal och kampen för uppvärdering av polisyrket fortsätter.
Nu gäller det för oss att behålla trycket i frågan om uppvärdering och få politiker att tala om vilken polis man vill ha. Det är dags att skapa en löneutveckling som bygger på erfarenhet i yrket, dvs en horisontell löneökning och inte bara en vertikal. Vi är fullt medvetna om den besvikelse som finns bland poliser med

10-40 års erfarenhet. Vi är inte nöjda och vi ville att erfarenhet skulle ge högre lön men arbetsgivaren är inte intresserad av det. Denna inställning från arbetsgivaren vill vi förändra!

Arbetsgivaren ska ute på regionerna hantera ett antal individer utifrån det avtal som tagits fram. Det materialet ska vara inne på fredag. I och med att det kan påverka lönerna så kommer det nya lönelistorna förhoppningsvis i nästa vecka. Först därefter kommer arbetsgivaren gå ut med att lönesamtal ska hållas.

Ytterligare info om avtalet finns på Polisförbundets hemsida. Ni kan även höra av er till era förtroendevalda med frågor, vi är till för er och kommer att försöka svara efter bästa förmåga.