Regionsråd med konfliktförberedelser

Katharina von Sydow inledde dagen med att berätta om nuläget. Ett regionsråd innefattar val och genomgång av policydokument enligt stadgarna. Efter det gick vi igenom konflikthandboken och förberedelser inför en eventuell konflikt.

Rådet valde Lotta Börjesson (FO Utredningsenheten) till mötesordförande och Tomas Petersson (FO Verksamhetsstöd) till mötessekreterare. Fredrik Rudbäck informerade om polisers rätt att strejka, om vår tidsplan och genomgång av konflikthandbok och förövning inför konflikt. Diskussioner fördes om bland annat OFR:s samverkansorgan för de statliga förbundsområdena. Andra punkter på dagordningen som informerades om och diskuterades var opinion/kommunikation, dimensionering på IGV, rekrytering och försäkringar.

För mer information:
Konflikthandboken

Glöm inte att registrera din privata mailadress här!