Regionsråd 

Under två dagar träffas fackliga företrädare från Region Väst för att behandla och diskutera aktuella fackliga frågor. Under första dagen behandlar vi frågor kring lön. Det centrala avtalet som blev klart i början av oktober, hur vi ska arbeta framöver och vad vi ser för utmaningar i förbundsområdena. Under eftermiddagen jobbar vi vidare med ett grupparbete gällande polisrollen i framtiden. Dag 2 kommer fokus ligga på arbetsmiljö och AFS 2015:4. Vi kommer även redovisa enkäten som Regionsstyrelsen gjort angående sommaren 2016. Dag 2 kommer avslutas med en gästföreläsare.