Regionala löneförhandlingarna är klara

Inom de närmaste veckorna får polisförbundets medlemmar i region Väst besked om ny lön. Arbetsgivare och fack är överens om fördelningen av lönepotterna och på fredagen avslutades förhandlingarna i enighet.

– Vi har haft en uppriktig och konstruktiv dialog med Polisförbundet och jag är nöjd med att vi nu är överens om fördelningen av lönerna, säger regionpolischef Klas Friberg i en kommentar.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att utrymmet den här gången har varit begränsat, vi har haft cirka 2 procent att fördela efter att de nationella satsningarna och regionala potterna fördelats. Mot den bakgrunden är jag nöjd att vi ändå kunnat göra vissa satsningar på erfarna medarbetare som tidigare fått stå tillbaka lönemässigt.

Polisförbundets ordförande i region väst, Katharina von Sydow, delar bilden av att förhandlingsarbetet om de nya polislönerna förts i god och förtroendefull anda:
– Den här revisionen har gett ett begränsat utrymme. För att uppvärdera polisyrket lönemässigt krävs därför politiska beslut. Men jag är nöjd med de regionala färdriktningar vi kommit överens om och vi ser att det ger bra resultat när arbetsgivaren och Polisförbundet jobbar axel mot axel, säger Katharina von Sydow.

De förslag till nya löner som cheferna tagit fram har under maj månad kollektivavtalsförhandlats regionalt. I och med att parterna nu slutit en uppgörelse kan de nya lönerna betalas ut i den takt Polisens administrativa center hanterar de nya löneuppgifterna. I de flesta fall betalas de nya lönerna ut under sommarmånaderna men i enstaka fall kan utbetalningen dröja till septemberlönen. De nya polislönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2016.

Sedan tidigare har chefer och arbetsledare lönesatts genom individuella lönesättande samtal. Samma sak gäller även de drygt 300 av Polisförbundets medlemmar i region Väst som själva på förhand angett att de föredrar lönesättande samtal.

FAKTA
I botten ligger det avtal för OFR/P:s medlemmar som slöts med Polismyndigheten den 2 februari i år. Liksom vid förra lönerevisionen gäller individuell lönesättning utan några individgarantier. Prestationen ska i högre utsträckning påverka lönen. Värderingen har chef och medarbetare gjort tillsammans vid ett så kallat avstämningssamtal utifrån de nationella lönekriterierna. Bedömningen avser den aktuella avtalsperioden, det vill säga 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

Fördelningen av lönepotterna har skett enligt ett direktiv som arbetsgivare och fack i region Väst gemensamt ställt sig bakom. Det handlar om både nationella satsningar och regionalt förhandlade lönepotter, så kallade färdriktningar.