RALS 2013-16 revision 3

Polisförbundet får återkommande frågor kring vad som sker i arbetet med revisionen från den 1/10 2015. I november 2015 sa Polisförbundet nej till ett bud från arbetsgivaren. Vad som har hänt efter det är att arbetsgivaren nu förbereder sitt yrkande inför återupptagandet av förhandlingen med Polisförbundet. Arbetsgivaren gör detta genom en individuell lönesättning av all personal där underlaget kommer från så kallade avstämningssamtal. Trots att detta samtal ska ligga till grund för medarbetarnas nya lön så diskuteras inga pengar eftersom en förhandling måste till innan den enskilde medlemmen får sin lön.

Den 13 maj ska arbetsgivaren i regionerna vara klara med det individuella löneförslaget för alla Polisförbundets medlemmar. Det ska skickas till arbetsgivaren nationellt. Det individuella löneförslaget kommer arbetsgivaren yrka på i den återupptagna förhandlingen som kommer att ske i Stockholm för alla Polisförbundets medlemmar. Polisförbundet nationellt kommer då att få ta ställning till om man accepterar förslaget eller avvisar det i sin helhet. Ett nej innebär med all sannolikhet en stundande lönenämnd, precis som i revision 1.

En lönenämnd består av en representant från varje part samt en oberoende ordförande. Denne har till uppgift att lösa konflikten och nå en slutgiltig lösning. Det finns en stor sannolikhet att de då utlagda 2.9% istället blir 2.5%.

Vi i Polisförbundet väst ser ett stort problem, att säga nej till pengar eller säga ja till arbetsgivarens förslag. Ett förslag som trots att arbetsgivaren här i väst har hög och god ambition ändå löper uppenbar risk att bli ett magplask med stort missnöje som följd. Anledningarna till det är många, det finns alldeles för lite pengar på bordet, arbetsgivaren har gamla löften att infria, vikariatstillägg, instruktörstillägg och handledartillägg och den individuella processen som vi parter inte är överens om. Processen startade långt i efterhand utan individuella mål och utan att lönekriterier fanns under avtalsperioden. Arbetet har under avtalsperioden skett i de gamla myndigheterna och den nya, med nästan uteslutande vikarierande chefer. Detta ger inte ens med de bästa ambitioner förutsättningar att lyckas. Det är också därför Polisförbundet Väst har drivit linjen att fördela revision 3 på annat sätt. Framtiden får utvisa om det var rätt bedömning men vi tror fortfarande det.