Pressmeddelande gällande ny Novusundersökning

Novus har i uppdrag av Polisförbundet gjort en undersökning där man tittat på arbetsbelastningen för poliser under sommaren. I Region Väst har bara 1 % av poliserna tyckt att sommaren klarades bättre än vanligt. Sex av tio poliser upplever att sommarens schemaläggning innebar en högre arbetsbelastning än tidigare somrar och på det stora hela uppger nästan hälften av poliserna att man klarat sommaren sämre än vanligt.

På riksnivå uppger tillförordnade chefer att man klarat sommaren sämst. Nästan tre av fyra tillförordnade chefer anser att den varit sämre än vanligt. Av de poliser som i störst utsträckning upplever en hög arbetsbelastning utmärker sig småbarnsföräldrar och yngre kollegor. Tre av fyra poliser under 30 år samt två av tre som har barn upplever att sommarens schemaläggning innebar högre arbetsbelastning.

Vid frågor eller intervju, kontakta Katharina von Sydow på tel. 0768559850 eller Emelie Risberg på tel. 0725872126.