Polistidningen: Väst vill värna värdegrunden

Polistidningen har publicerat en artikel om en motion som Polisförbundet Väst skickat in till Polisförbundets kongress i höst. Motionen handlar om att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en modell för hur vi får högre efterlevnad av värdegrunden.

Läs artikeln här: https://polistidningen.se/2018/05/vast-vill-varna-vardegrunden/

Polisförbundet Väst har skickat flera motioner till Kongressen. Vi har skickat in de som Förbundsregionstämman beslutat att vi ska skicka in och några som vi själva skrivit. Motionerna behandlar bland annat hälsoundersökning, semester, restidstillägg m.m.