Polislönerna klara i region Väst

Fördelningen av lönepotterna är klara för Polisförbundets medlemmar i region Väst och de nya lönerna kan snart betalas ut. Förhandlingarna mellan arbetsgivare och fack avslutades på onsdagen i enighet.

– Jag är jättenöjd med att vi nu har kommit överens med Polisförbundet om ett nytt avtal för polislönerna i region Väst och att vi har tagit gemensamma steg i arbetet med lönerna, säger tf. regionpolischefen Klas Johansson.

Även Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande i region väst (OFR/P), ser de nu avslutade kollektivavtalsförhandlingarna som ett viktigt steg mot en uppvärdering av polisyrket.

– Detta är ett första steg mot en uppvärdering av polisyrket men vi behöver se fler steg framöver för att nå lönenivåer som bättre motsvarar polisers ansvar och befogenheter, säger hon.
Både Klas Johansson och Katharina von Sydow är nöjda med att löneförhandlingarna i region Väst skett i en konstruktiv anda.

– Ett ansvarstagande från alla håll för att höja nivån, summerar Klas Johansson.

– Förhandlingsklimatet är bra i region Väst, förhandlingarna har förts med stor tillit till varandra, säger Katharina von Sydow.

I samband med att polislönerna blev klara har parterna även slutit ett kollektivavtal om ett pilotförsök gällande arbetstider. Det gäller en fast åttaveckorslista som under en pilot från 1 oktober i år ska prövas i lokalpolisområde Syd i PO Storgöteborg.

– Det är en arbetsgrupp med medarbetare och chefer i LPO Syd som tagit fram listförslaget som piloten ska bygga på. Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt bra arbete på kort tid, kommenterar HR-chefen Pernilla Bergman.

Texten är tagen från Intrapolis och skriven av Lars Grimbeck