Polisförbundets yrkande i korthet

De satsningar som påbörjades i förra lönerevisionen fullföljs med ett tydligare fokus på de medlemmar som har många års erfarenhet men som ändå fått stå tillbaka i sin löneutveckling. Allt ekonomiskt utrymme som kan ska avvaras för uppvärdering av poliserna Övriga frågor som lyfts i yrkandet rör bland annat höjt OB och mer förmånliga tidsgränser för ob och övertid. Läs yrkandet i sin helhet här.