Polisförbundet på DN Debatt om kortad utbildning

En förhöjd kris- och terrorberedskap är det nya normalläget. Lägg därtill att den grövsta brottsligheten under tid har blivit våldsammare. Trots det finns förslag om att korta utbildningen för de poliser som står i frontlinjen. Det är ogenomtänkt och saknar stöd från såväl allmänheten som poliserna själva, skriver Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, på DN debatt.

En kortad utbildning för poliser i yttre tjänst innebär minskad mängdträning i en rad fysiska polisiära moment. Det riskerar att medföra en försämrad säkerhet både för poliser och för allmänheten vilket vore förödande med tanke på rådande hotbild och brottsutveckling. Polisförbundet föreslår i artikeln att:

Polismyndigheten ska växa med bibehållen kvalitet. Målet om 6 000–7 000 fler poliser till 2024 kommer att vara svårt att nå men rätt kvantitet får inte uppnås genom en försämrad kvalitet.

Polisutbildningen hålls samman. Sverige har med internationella mått mätt en relativt liten poliskår. Det är ett val som politikerna har gjort och som bygger på att man har en kår som är flexibel och där poliser används där de behövs som mest.

Nå politisk enighet i polisutbildningsfrågan: Polisutbildningen har varit föremål för flera statliga utredningar. Ovanpå det har nu Moderaterna föreslagit ytterligare en utredning. Det är inte fler utredningar som krävs. Genomför i stället de förslag som redan finns om att förlänga utbildningen.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt
https://www.dn.se/debatt/en-kortad-polisutbildning-riskerar-att-forsamra-sakerheten/

Det här vill Polisförbundet: JA till en bra polis