Polisförbundet medverkar vid partikongresser


Inrikesminister Anders Ygeman möter Emelie Risberg och Peppe Larsson i Polisförbundets kongressmonter.

Fackliga poliser medverkar vid riksdagspartiernas kongresser fram till valet 2018 som ett sätt att föra fram Polisförbundets yrkespolitik.

Polisyrket behöver uppvärderas vad gäller lön och status och för att åstadkomma detta opinionsbildar Polisförbundet för att lag- och ordningsfrågorna ska ligga högt på den politiska dagordningen. Kontakter med politiker från olika partier tas regelbundet och fram till valet 2018 kommer Polisförbundet även att finnas på plats med en monter när riksdagspartierna håller kongresser och liknande.

Först ut, i april 2017, var Socialdemokraternas kongress som har trygghet som tema. Det ger en naturlig hävstång för Polisförbundets hjärtefråga om att satsa mer resurser på poliserna. Nyckeln till trygghet i samhället är en väl fungerande polis och en viktig framgångsfaktor är att politikerna lyssnar till polisernas kunskap och erfarenhet. Poliserna sitter ofta själva på svaret om vad som bör göras.

Polisförbundets monter var välbesökt under (s)-kongressen i Göteborg och poliserna som bemannade montern berättade om många givande samtal med politiker från olika delar i landet. Som fackförbund är Polisförbundet partipolitiskt obundet, men ser gärna att alla partier tar del av polisernas samlade erfarenhet av vad som behöver göras för att verksamheten ska fungera bättre. En viktig del är att villkoren ska vara tillräckligt bra för att fler ska vilja bli poliser och färre ska lämna yrket i förtid.