Polisförbundet kommenterar regeringens budget

Det är välkommet att Polismyndigheten får de medel de begärt för 2021 men Polisförbundet är oroade för den långsiktiga finansieringen av myndighetens verksamhet.

− För att kunna möta dagens och morgondagens brottslighet krävs en tydligare långsiktig planering. Det stora glappet mellan vad myndigheten har begärt för 2023 och vad som avsätts i budgeten är därför bekymmersamt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polismyndigheten har begärt drygt 34,6 miljarder kronor till 2023 och de skriver i sitt underlag att om inte dessa medel tillförs myndigheten påverkar det möjligheterna att bli drygt 38 000 polisanställda 2024. Regeringen har bara avsatt drygt 32,7 miljarder kronor.

− Att säkra en långsiktig finansiering av polisverksamheten är oerhört viktigt om vi ska kunna expandera så mycket som regeringen vill och också viktigt för att kunna planera långsiktigt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Även Säkerhetspolisen har framtida rekryteringsbehov och är i behov av höjda anslag.