Polisförbundet kommenterar regeringens budget

Polisförbundet välkomnar att regeringen ger Polismyndigheten ett högre anslag för 2020 än vad myndigheten begärt. Men det är oroande att budgetpropositionen inte tar höjd för att behoven ökar ytterligare de kommande åren. Läs mer här.