Polisförbundet kommenterar moderaternas avgångskrav

Med anledning av moderatledaren Anna Kinbergs Batras avgångskrav på rikspolischef Dan Eliasson lämnar Polisförbundet följande kommentar:

”Polisförbundet sitter nu i förhandlingar med Polismyndigheten. Den närmsta tiden är avgörande för hur vi ser på förtroendet för Dan Eliasson.

Vi diskuterar just nu viktiga framtidsfrågor för polisen.

Det handlar om att uppvärdera yrket. Allt för många lämnar. Kompetenstappet måste minska och fler måste vilja bli poliser. Lönen är central en del av detta.

Det handlar också om ökade möjligheter för poliser att göra karriär. Att vara polis är ett komplext och svårt arbete. De som vill utvecklas i sina yrkesroller ska kunna göra karriär utan att nödvändigtvis bli chef. Ökade möjligheter att specialisera sig och förkovra sig i yrket ska också återspeglas på lönenivåerna.”