Polisförbundet kommenterar övergångsbudgeten

Svik inte landets poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Jag är besviken på att det inte görs några satsningar på Polisen i övergångsregeringens budget trots att det finns politisk enighet om att det krävs stora investeringar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Jag hoppas att en ny regering snart kan lägga en offensivare budget. En utebliven, eller en för liten satsning, kommer att göra det svårare att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024, vilket partierna är överens om behövs för att Polismyndigheten ska klara sitt uppdrag, säger hon.

– Polislöftet måste bli verklighet. Jag utgår därför ifrån att rikspolischefen arbetar utifrån tidigare politiska löften om mer pengar till Sveriges poliser, säger hon.

Debattartikeln Svik inte landets poliser kan man läsa på https://www.svt.se/opinion/polisforbundet-svik-inte-landets-poliser