Polisförbundet i Almedalen

Kom och träffa oss under Almedalsveckan i Visby. Upplev vår VR-film om polisers utsatta arbetsmiljö och delta i våra seminarier och politikerutfrågningar.

Som fackförbund är vi med under Almedalsveckan med budskapet: En bra polis för allas trygghet! Vi är där för att påminna politikerna om att det behövs satsningar på polisen under lång tid framöver.

Budskapen i Almedalen är en del av vår valsatsning där vårt fokus är att lyfta fram behovet av fler poliser för ett tryggare samhälle. Att höja polislönerna är en nödvändig samhällsinvestering.

Under veckan lanserar vi en VR-film som gör det möjligt för besökarna att uppleva komplexa situationer som en polis kan hamna i.

I vårt tält kommer vi också att intervjua företrädare från alla riksdagspartier.
Har du inte möjlighet att vara med i Almedalen kan du följa oss via våra direktsända seminarier och våra inlägg i sociala medier.

Polisförbundets seminarier

Integration – en polisfråga!
Datum och tid: 2/7 2018 10:00 - 10:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19T

Polisen ska stå för trygghet, demokrati och rättssäkerhet. Poliskåren är beroende av ett högt förtroende från medborgarna för att kunna utföra sitt arbete väl. Men de nationella trygghetsundersökningarna från Brå visar att förtroendet för polisen är lägre i socioekonomiskt utsatta områden med låg integration. Den upplevda otryggheten är också högre i dessa områden.
Hur stärker vi polisens arbete på ett sätt som bidrar till att alla människor ska kunna omfattas av våra demokratiska fri- och rättigheter?

Medverkande:
Lena Nitz, ordförande, Polisförbundet
Hanif Azizi, polis och föreläsare, Polismyndigheten
Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi
Boel Godner, kommunalråd (S), Södertälje kommun
Camila Salazar Atías, kriminolog och kunskapsområdeschef, Fryshuset
Cecilia Garme, moderator

Hot och våld mot poliser – har problemen tagits på allvar?
Datum och tid: 3/7 2018 08:00 - 08:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19T

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat. Det visar Polisförbundets medlemsundersökning som presenterades för ett år sedan. Därefter har en rad uppmärksammade attacker mot poliser och polisstationer ägt rum. I samtal med medlemmar, skyddsombud och huvudskyddsombud framgår det att våldet mot poliser delvis ändrat form. Utstuderade våldsyttringar uppges ha blivit vanligare. Samtidigt vet inte hälften av poliserna vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen när de har utsatts för våld, hot eller trakasserier.
Vad har Polismyndigheten gjort för att stötta poliser som utsatts för våld och hot? Vad krävs för att minska utsattheten i yrket?

Medverkande:
Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande, Polisförbundet
Ted Eriksson, polis, Polismyndigheten
Bengt Ivarsson, expert i Blåljusutredningen
Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm och Gotland, Polismyndigheten
Cecilia Garme, moderator

En bra polis för allas trygghet – i samtid och framtid
Datum och tid: 4/7 2018 12:15 - 13:30
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Att komma till rätta med den stora polisbristen och öka människors trygghet är en stor samhällsutmaning och en av de viktigaste politiska frågorna. I dag finns en bred politisk samsyn om det akuta behovet av fler poliser och mer ekonomiska resurser till Polismyndigheten. Men hur får vi fler poliser att vilja stanna i yrket och hur löser vi polisbristen på både kort och lång sikt?
Och hur ser vi till att Sveriges poliskår får de kompetenser som krävs för att möta dagens och morgondagens brottslighet samtidigt som vi stärker det brottsförebyggande arbetet?

Medverkande
Lena Nitz, förbundsordförande, Polisförbundet
Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Moderaterna
Anders Ygeman, gruppledare, Socialdemokraterna
Anders Thornberg, Rikspolischef (sista 15 minuterna)

Andra seminarier som vi deltar i:
Medborgare 2030 – om medborgarskap och engagemang i en ny tid
Brottet blåljussabotage, ny lagstiftning, men räcker det?
Så ska Sveriges största myndighetsrekrytering gå till

Polisförbundets tält
Polis i två minuter
I vårt tält kan du testa VR-filmen Polis i två minuter. Den ger dig en snabb inblick i några av de svåra situationer som Sveriges poliser möter.

Vi frågar ut politiker
Välkomna på politikerutfrågningar med samtliga riksdagspartier i Polisförbundets tält. Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Sveriges rikspolischef Anders Thornberg inleder veckans utfrågningar med att ge sin bild.

Söndagen 1 juli
17.15: Lena Nitz, ordförande Polisförbundet

Måndag 2 juli
11.30: Anders Thornberg, rikspolischef
15.00: Tomas Tobé, Moderaterna

Tisdag 3 juli
10.30: Martin Marmgren, Miljöpartiet
11.30: Linda Snecker, Vänsterpartiet
13.30: Andreas Carlsson, Kristdemokraterna
15.30: Adam Marttinen, Sverigedemokraterna

Onsdag 4 juli
11.30: Roger Haddad, Liberalerna
13.30: Johan Hedin, Centerpartiet
15.30: Morgan Johansson, Socialdemokraterna