Polisförbundet hjälper utsatta för trakasserier och övergrepp

Med #metoo-kampanjen har det blivit uppenbart att sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp är betydligt vanligare än vad som tidigare framkommit. Om du som medlem har blivit utsatt av en chef eller kollega kan du vända dig till Polisförbundet. Ingen ska behöva känna obehag eller rädsla inför att gå till jobbet.

Martin Ulvenhag, jämställdhetsansvarig i Polisförbundets förbundsstyrelse, välkomnar #metoo-kampanjen och uppmanar poliser som utsatts för sexuella övergrepp, trakasserier eller kränkningar att vända sig till någon som personen har förtroende för. De kan vara ett skyddsombud, en förtroendevald, en vän eller kollega.

– Jag vet att det kan vara jobbigt att prata om sådana här saker men jag tror att det är viktigt att prata med någon. Och vill man att det som hänt ska leda till förändring och få konsekvenser så måste det även tas upp på arbetsplatsen, säger Martin Ulvenhag.
Både skyddsombuden och de jämställdhetsansvariga inom Polisförbundet har särskild utbildning för att hantera frågor om diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

– Men det är också allas vårt gemensamma ansvar att motverka tystnadskultur och nedbrytande jargong på arbetsplatser. Det är inte okej att tvingas arbeta i en miljö som består av sexuella trakasserier, kränkningar och till och med fysiska övergrepp. Jag hoppas verkligen att den debatt som nu pågår kommer att leda till en verklig samhällsförändring, säger Martin Ulvenhag.

Råd till dig som utsätts

Om du känner att du kan, säg ifrån när du utsätts för kränkningar och trakasserier. Vänd dig till dina fackliga företrädare i förbundsregionsstyrelsen för stöd och råd. Varje regionstyrelse har en särskild jämställdhetsansvarig. Du kan även kontakta ditt lokala skyddsombud. Du och/eller din fackliga företrädare bör ta kontakt med din närmaste chef och informera hen om din situation. För att kunna förhindra att beteendet upprepas behöver hen få kännedom om händelsen/erna. Arbetsgivaren har utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen. Om det är chefen som trakasserar kan du vända dig till nästa chefsnivå. Samla in och spara så mycket information som möjligt. Försök att inte värdera händelserna. Om det är brott mot diskrimineringslagen och du vill gå vidare så måste Polisförbundet på central nivå påkalla förhandling senast fyra månader från det att den fackliga organisationen fick kännedom om händelsen eller två år från händelsen. Om händelsen lyder under allmänt åtal finns en skyldighet från den fackliga representanten att anmäla brottet till polisen.